Użytkownicy online: 9CW WARSZAWACW GDAŃSKCW BYDGOSZCZKONTAKT
Waluta:

KontaktPower Box sp. z o. o.


ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
01-531 Warszawa
(teren KS Spójnia)

tel. 664 007 494
sklep@wmh.pl


Sklep czynny w godzinach:
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00
Sobota : 10:00 - 16:00
Niedziela : 10:00 - 15:00

Od 01 października  do 31 marca 

salon czynny w godzinach:

 Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 19:00

 Sobota: 10:00- 15:00Raiffeisen Bank Polska.

Nr konta:
  50 1750 0009 0000 0000 0790 7605

POWER BOX sp. z o.o.

Sąd Rej. dla m.st. W-wy Wydz. XIII Gospodarczy KRS 0000033267,

kapitał zakładowy: 80 000 pln,

NIP: 522-26-14-780


PRACA


DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ OGÓLNOPOLSKA SIEĆ SALONÓW WĘDKARSKICH

            

 

POSZUKUJE DO POWSTAJĄCYCH SALONÓW W POZNANIU

ORAZ W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI W LUBLINIE

PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA KIEROWNICZE ORAZ DORADCÓW KLIENTA

 

Jako firma działamy na polskim rynku wędkarskim od 2005 roku i wciąż odnotowujemy coraz większe zainteresowanie naszą ofertą.

Wyjątkową pozycję pośród innych dużych sklepów wędkarskich osiągamy nie tylko dzięki bardzo szerokiemu asortymentowi, konkurencyjnym cenom ale przede wszystkim dzięki doskonale dobranemu zespołowi fachowców, którzy zapewniają naszym klientom profesjonalną obsługę i doradztwo na najwyższym poziomie.

 

Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś dołączyć do naszego zespołu, albo zostać jednym z jego liderów, zapraszamy do złożenia aplikacji.

 

Nasze wymagania wobec Ciebie:


 - Szeroka, praktyczna wiedza na temat wędkarstwa i sprzętu wędkarskiego

- Komunikatywność i chęć pomagania klientom w dokonywaniu najlepszych wyborów

- Jeżeli aplikujesz na stanowisko Kierownika oczekujemy również bardzo dobrego rozeznania w branży wędkarskiej popartego kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku handlowca oraz umiejętności zarządzania kilkuosobowym zespołem pracowników

 

Nasze oczekiwania wobec Ciebie:

 

- Znajomość programu handlowego WF-MAG

- Umiejętność posługiwania się kasą fiskalną i terminalem do kart płatniczych

 

Zapewniamy:

 

- Dobre warunki pracy i stałe zatrudnienie

- Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od posiadanych kwalifikacji

- Jeżeli aplikujesz na stanowisko Kierownika, oferujemy też możliwość uzależnienia wynagrodzenia od wyniku finansowego salonu

 

CV ze zdjęciem prosimy wysłać na adres: darek@twojemedia.pl 

 

 

REGULAMIN
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD NAZWĄ

centrumwedkarstwa.pl

z 5 luty 2014 roku.

Definicje

Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument - osobę fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego centrumwedkarstwa.pl;

5.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.centrumwedkarstwa.pl;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Power Box Sp. z o.o. a Klientem;

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22 poz. 271)

10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

I. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą centrumwedkarstwa.pl jest prowadzony przez Power Box Sp. z o.o. z siedzibą w 01-531 Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, zarejestrowaną pod numerem 0000033267 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 80 000 pln, posiadającą NIP: 522-26-14-780, REGON: 017345390.

1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu centrumwedkarstwa.pl oraz sporządzić jego wydruk.

1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.

2.2 W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.

2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.

2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych.

2.5. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.

2.6. Dane Klienta nie zostaną nikomu przekazane i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia lub prowadzenia statystyk sprzedaży.

III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu i terminu dostawy,

3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia z Power Box Sp. z o.o. umowy sprzedaży.

3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, jeżeli taką formę zapłaty Klient wybrał.

3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

IV. Dostawa

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Niektóre produkty można również odebrać osobiście z magazynu Sklepu Internetowego.

4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.

4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia.

4.4. Jeżeli Klient wybierze opcję odbioru osobistego, otrzyma informację, że zamówiony Towar jest dostępny do odebrania, a następnie, po potwierdzeniu opcji odbioru osobistego, otrzyma dodatkową informację potwierdzającą termin dokonania odbioru zamówionego Towaru.

4.5. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W innych przypadkach termin realizacji jest również podany przy opisie Towaru, a w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy.

V. Ceny i metody płatności

5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.

5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:

a) przelewem na rachunek bankowy Power Box Sp. z o.o. w Raiffeisen Polbank o numerze: 50 1750 0009 0000 0000 0790 7605,

b) gotówką przy dostawie przesyłki (pobranie)

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klient, będący Konsumentem, może zwrócić Towar kupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki.

6.2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.3. Zwracany Towar musi być kompletny i niepogorszony po zapoznaniu się z nim przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego produktu.

6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie wysłać na adres:


Centrum Wędkarstwa, Power Box Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531

6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu przesyłki.

6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

6.8. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku zakupienia nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Jeśli Klient zauważy jakiekolwiek wady fabryczne otrzymanego Towaru, uszkodzenia powstałe podczas dostawy, bądź stwierdzi niezgodność z opisem zamieszczonym w Sklepie Internetowym może złożyć pisemną reklamację pod adresem: sklep@wmh.pl Sklep Internetowy niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową lub telefonicznie o dalszej procedurze reklamacyjnej, a w szczególności wskaże adres pocztowy, na który należy odesłać reklamowany Towar oraz sposób dokonania tej wysyłki.

7.2. Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni, a gdyby procedura reklamacyjna uległa przedłużeniu, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

7.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, a jeżeli nie będzie to możliwe, wymieni Towaru na pełnowartościowy.

7.5. W razie braku możliwości dokonania naprawy, a pełnowartościowy Towar nie będzie już dostępny w magazynie Power Box Sp. z o.o. nastąpi zwrot pieniędzy przelewem na konto wskazane przez Klienta, w wysokości zapłaconej na podstawie paragonu lub faktury VAT wraz z kosztami wysyłki. Zwrotowi podlegają również koszty poniesione przez Klienta w związku z odesłaniem wadliwego produktu.

7.6. Power Box Sp. z o.o. nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może również zgłaszać reklamację bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Klient ma prawo zgłosić nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres: Power Box Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa lub mailowo na adres: sklep@wmh.pl – w każdym przypadku podając swoje dane kontaktowe.

8.2. Power Box Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, poinformuje Klienta o tym fakcie przed upływem powyższego terminu i określi nową datę rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Power Box Sp. z o.o. a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Power Box Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Power Box Sp. z o.o.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.